טיוטה משמירה אוטומטית

אישורי מעבדות ואנליזה:

היתר סימון מזון בסמל תי"נ GMP

אישור מעבדה אופומטימל

אישור מעבדה אופומטימה

תעודת עמידה בתקן ISO 9000
 

permit-heb